Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 180 ECTS
Basstudier i teknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (1) Matematik 0 0 1
EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 1
EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 2
EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 2
GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 1
GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 1
GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 1
Hållbar modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 1
GT-2-019 (0) Hållbar energi och material 5 2
GT-2-020 (0) Livscykelanalys 5 2
Teknisk modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-015 (0) Teknisk ritning 5 1
EM-2-016 (0) Datorstödd planering (CAD) 5 1
GT-2-021 (0) Programmering 5 2
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-026 (0) English Professional Communication EEE 5 1
SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 1
SP-2-027 (0) Tekniikan suomi 5 2
Elteknikens grunder (Profil Elteknik och förnybar energi) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 2
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 2
DE-2-034 (1) Elsystemteknik 5 2
EM-2-018 (0) Kraftelektronik 5 3
EM-2-019 (0) Omvandlarteknologi 5 3
DE-3-011 (1) Automation 5 2
Digitala system (Profil Digitala system och automationsteknik & Smarta energisystem) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-039 (0) Maskininlärning 5 2
EM-2-040 (0) Neurala nätverk 5 2
DE-2-030 (0) Energiteknisk simulering 5 4
EM-2-041 (0) Smarta system 5 3
EM-2-042 (0) Gränssnitt för smarta system 5 3
EM-2-043 (0) Sakernas internet 5 2
Förnybar energi (Profil Elteknik och förnybar energi & Smarta energisystem) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-020 (0) Allmän energikunskap 7 3
EM-2-021 (0) Energiproduktionens miljöpåverkan 5 3
EM-2-022 (0) El- och värmeproduktion 5 3
EM-2-023 (0) Förnybar energiproduktion 7 3
EM-2-024 (0) Energisystemens ekonomi 5 3
Automationsteknik (Profil Digitala system och automationsteknik) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-011 (1) Automation 5 2
EM-2-034 (0) Mätgivare, mätsignaler och datakommunikation 5 3
EM-2-035 (0) Modellering, identifiering och simulering 5 3
EM-2-036 (0) Reglerteknik och reglerstrukturer 5 3
EM-2-037 (0) Styrteknik 5 3
EM-2-038 (0) Modellprediktiv och multivariabel reglering 5 3
Elteknik (Profil Elteknik och förnybar energi) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-3-013 (0) Elsäkerhet 5 3
EM-2-029 (0) Elplanering 5 3
EM-2-030 (0) Elmaskinlära 5 4
Tillämpade digitala system / automationsteknik (Profil Digitala system och automationsteknik) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-044 (0) Tillämpade digitala system / automationsteknik 15 3
Smarta energisystem (Profil smarta energisystem) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-045 (0) Tillämpade smarta energisystem 15 3
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-2-049 (0) Praktik 1 15 4
EM-2-050 (0) Praktik 2 15 4
Utvecklingsstudier 15 ECTS
Circular Economy (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-3-002 (0) Circular Economy Principles 5 2
GT-3-003 (0) Circular Economy Sectors 5 2
GT-3-004 (0) Circular Economy Indicators 5 2
Projekt (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EM-3-008 (0) Projekt 15 4
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk 1 5 0
(0) Främmande språk 2 5 0
(0) Främmande språk 3 5 0
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-022 (0) Skriftlig forskningsmetodik 5 3
GT-2-023 (0) Examensseminarium 5 4
GT-2-025 (0) Dataanalys 5 4
EM-2-051 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning