Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner
till grundläggande teori inom elektroteknik.

Läranderesultat

Kursens mål är att studeranden lär sig teoretiska
grunder för lik- och växelströmskretsar samt
behärskar beräkningsteknik.

Innehåll

El-lärans grunder:
- Ohms lag. Kirchhoffs lagar. Resistans, induktans, kapacitans.
- Lik- o. växelströmskretsar, teori och
beräkningar.

Förkunskaper

Grundläggande matematik (trigonometri, ekvationer)

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro på föreläsningar och övningar
enligt direktiv.

Litteratur

Föreläsningskompendium
Övningsuppgiftskompendium
Stödmaterial på Internet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 80 timmar
  • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

  • Anukka Harri
  • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning