Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge grundkunskaper i
elsystemens funktion i samhället samt hur man
producerar och utnyttjar el för olika ändamål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna
till olika elsystem, produktion och konsumtion av el
med tonvikt på Finlands elsystem, skillnaderna
mellan lik- och växelspänningssystem och apparatur
för dessa samt känna till elementär elsäkerhet.

Innehåll

- Elproduktion i Finland
- Elnätet i Finland
- Grunder i elsäkerhet

Förkunskaper

Behövs ej

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

All övrig information finns på kursens itslearning
sida

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på Itslearning och
anteckningar på tavla i klass.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 75 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tentamen
Inlämningsuppgifter

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare / Will be announced later

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning