Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande får
bekanta sig med den allra senaste och modernaste
programvaran för simulering av fastigheters
inomhusklimat och energianvändning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas deltagaren vara
förmögen att självständigt utföra simuleringar av
en fastighets klimat och -energilösningar med
simuleringsprogrammet IDA-ICE.

Innehåll

- Modellbygge och CAD
- Standardkonstruktioner
- Zoner i byggnaden
- Fönster och öppningar
- Ort och väderlek, skuggor
- Ventilationsutrustning
- Infiltration
- Köldbryggor
- Energitekniska simuleringar
- Tidsserier

Förkunskaper

Byggnadsfysik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

IDA-ICE programmanualer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
  • Självstudier - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda övningsuppgifter.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

2017-12-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 13:15 - 16:00 Energiteknisk simulering (distanssession) Skön Kim
2021-11-02 13:15 - 16:00 Energiteknisk simulering (distanssession) Skön Kim
2021-11-09 13:15 - 16:00 Energiteknisk simulering (lektionen inhiberad) Skön Kim
2021-11-16 13:15 - 16:00 Energiteknisk simulering (distanssession) Skön Kim
2021-11-23 16:00 - 17:30 Energiteknisk simulering (distanssession) Skön Kim
2021-12-01 12:00 - 14:00 D399 Energiteknisk simulering (D399 Arcadahuset!) Skön Kim
2021-12-08 12:00 - 14:00 D399 Energiteknisk simulering (distanssession) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning