Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig
grunderna i elmätteknik, elsäkerhet och praktisk
mätverksamhet.

Läranderesultat

Förstå uppbyggnaden och funktionen hos de
vanligaste mätinstrumenten och mätkopplingarna,
kunna bedöma mätnoggrannhet och mätfel, känna
till vanliga elektronikkomponenter, lära
studeranden handskas med mätinstrument och utföra
enkla mätkopplingar samt känna till elementär
elsäkerhet.

Innehåll

Elementär elsäkerhet
Elektronikkomponenter, givare, mätbryggor
Analoga och digitala mätinstrument
Oscilloskop och registrerande instrument
Mätfel och kompensering
Digital och datorstödd mätteknik

Förkunskaper

Grundläggande elteknik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Godkända laborationer och övningar förutsättning för
tentamensrätt. Visad elsäkerhetskunskap krav för att få utföra laborationer.

Litteratur

Föreläsningskompendium
Övningsuppgiftssamling
Laborationsmaterial
Internetbaserat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 70 timmar
 • Självstudier - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Utförda övningar, laborationer samt godkänt
tentamensvitsord.

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning