Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-046 (0) Finska 5 1
SP-1-053 (2) Svenska 5 1
SP-1-082 (0) ENGLISH 5 1
AS-1-016 (0) Organisation och ledarskap 5 3
AS-1-017 (0) Kunskapsteori 5 3
AS-1-008 (4) Lag och rätt (Juridik) 5 3
Ämnesstudier 105 ECTS
Turismindustri (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-003 (0) TURISMENS GRUNDER 5 1
TU-1-014 (0) DESTINATION MANAGEMENT 5 2
Informations- och kommunikationsteknik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-020 (0) It - verktyg 1 5 1
TU-2-024 (0) IT-Tjänsteutveckling 5 2
Hotell- och restaurangindistri (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-002 (0) HOTELLTJÄNSTER 5 1
TU-2-001 (0) RESTAURANG- OCH MATPROCESS 1 5 1
TU-1-013 (0) RESTAURANG- OCH MATPROCESS 2 5 2
Företagsekonomi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-004 (0) FÖRETAGSEKONOMINS GRUNDER 5 1
TU-2-005 (0) MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER 5 1
TU-2-023 (0) MATEMATIK OCH STATISTIK 5 2
TU-1-010 (0) EKONOMISTYRNING INOM TURISMFÖRETAG 5 2
Turismföretagens verksamhetsprocesser (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-3-002 (0) HOTELL- OCH KONFERENSPROCESSER 5 2
TU-2-018 (0) Konsumentbeteende och Marknadsundersökningar 5 2
TU-2-029 (0) Branchens distributions- och kommunikationssystem 5 3
TU-2-028 (0) Marketing of travel and tourism 5 3
Turismens omvärld (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-1-015 (0) TURISMEN I SAMHÄLLET 5 2
TU-2-014 (0) KULTUR 5 2
Ledarskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-030 (0) Kvalitetsutveckling 5 3
TU-2-031 (0) Ledarskap i turismföretag 5 3
Seminarier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-2-033 (0) Metodik 5 3
TU-2-032 (0) Seminarie 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 2
(0) Främmande språk II 5 2
(0) Främmande språk III 5 2
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Marknadsföring (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-007 (1) Tjänsteutveckling och försäljning 5 2
FE-2-042 (0) Customer Relationship Management 5 2
FE-1-011 (0) ELEKTRONISKA AFFÄRER 5 2
Evenemangplanering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-3-010 (0) Planering av evenemang 5 4
TU-3-011 (0) Säkerhet och byråkrati 5 4
TU-3-012 (0) Evenemang desing och management 5 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning