Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

1. Förstå sig på försäljningsfunktionens betydelse i en organisation 2. Inse betydelsen av att rekrytera, utveckla och behålla en kunnig försäljningspersonal 3. Analysera strategier för att utveckla ett effektivt försäljningsteam 4. Evaluera försäljningsaktiviteter

Läranderesultat

- Försäljarens betydelse i en organisation - Personlig försäljning - Customer relationship management - Rekrytering av rätt personal - Skolning av personalen - Belöningssystem

Innehåll

- Klassifiera och analysera olika försäljningssituationer - Kritiskt förhålla sig till optimal rekrytering - Utveckla planer för försäljning - Hur presentera sin produkt optimalt?

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt kursarbete

Lärare

Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning