Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att presentera bakgrunden till och aktuella perspektiv på ledning av kundrelationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att föstå betydelsen av kunder och kundrelationer ur både ett företags- och konsument- kundperspektiv. Dessutom förväntas den studerande kunna på ett kreativt sätt se möjligheterna att skapa värde åt en kund och det levererande företaget. Utöver detta kommer den studerande att ha bekantat och övat sig med Microsoft CRM 4.0 systemet.

Innehåll

Följande teman kommer bl.a. att behandlas: *Bakgrunden till relationssynsättet i marknadsföring *Vem är kund? *Vad är en kundrelation? *Köp som aktivitiet *Kundprocesser *Kundlojalitet *Stamkundsprogram *Värde för kunden-vad är det? *Skapa värde i en kundrelation eller i en transaktion *Tjänster och fördelning av arbete en möjlighet *Kundlönsamhet och intäktslogik *CRM IT-system etc.

Förkunskaper

Inga, men gärna kursen marknadsföringens grunder avklarad

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen är i förstahand avsedd för studerande i marknadsföring inom utbildningsprogrammet i företagsekonomi och i andra hand för studerande i utbildningsprogrammet i turism.

Litteratur

Dyché, J. (2002): The CRM Handbook, A Business Guide to Customer Relationship Management Rosenbröijer, C-J. (2008/2009): Föreläsningsmaterial, ARCADA

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Rosenbröijer Carl-Johan

Examinator

Rosenbröijer Carl-Johan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-05-30

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning