Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att introducera elektronisk handel över Internet ur ett affärsperspektiv där elektroniska affärernas begrepp, påverkan och tekniker presenteras.

Läranderesultat

- Studenten kan identifiera affäskritiska processer - Studenten kan definiera möjligheter, problem och risker med elektroniska affärer - Studenten kan jämföra olika affärsmodeller för att idka elektronisk handel inom olika branscher - Studenten kan analysera och reflektera över olika elektroniska marknadsplatser och dess funktioner - Studenten behäskar principerna för reklam, orderhantering och betalningar vid handel på Internet - Studenten kan i praktiken bygga upp en fullständig nätbutik - Studenten kan implementera fungerande betalningsalternativ samt leveransalternativ i nätbutiken - Studenten kan planera och förverkliga kommunikationen med nätbutikens kunder och kan hantera verktygen för att följa upp trafiken till denna.

Innehåll

- Bakgrund och fundamentala begrepp - Möjligheter, problem och risker - Olika affärsmodeller - Internet försäljning; Reklam, orderhantering och betalningar - Olika program för elektroniska affärer - Implementering av en e-butik i Arbits e-Business Lab

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Elektronisk handel

Mer information

ingen

Litteratur

Material tillgängligt i itslearning, Arcadas nätstudiemiljö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande: Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en nätbutik för ett företag Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med utvald plattform. i Arcadas e- business Lab Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning