Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (9) Introduktion till högskolestudier 5 1
PM-1-002 (0) Sustainable Materials Processing 5 1
PT-1-002 (0) Professional English 5 1
SP-1-074 (0) Svenska 5 2
SP-1-073 (2) Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen 5 2
PM-1-001 (0) Projektledning 5 2
Ämnesstudier 120 ECTS
Grundstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Mathematics 0 0 1
GT-2-001 (1) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (1) Differential- och integralkalkyl 5 1
PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 2
PM-2-009 (0) Heat Transfer and Thermodynamics 5 2
PT-1-014 (0) Mechanics 5 2
IM-1-017 (0) Statistics and Probability 5 3
Materialbearbetning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Manufacturing Processes 5 2
MP-2-053 (0) Lamina analysis 5 2
PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 3
PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 3
PT-2-011 (0) Composites Processing 5 3
PT-2-023 (0) Composite Mould Manufacturing 5 3
Materialer (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-005 (0) Modern Materials 5 1
PM-2-001 (0) Thermomechanical Properties 5 1
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-010 (0) Surface Properties 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) Engineering Drawing and CAD 5 1
IM-2-045 (0) Solid Modelling 5 1
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) and 3D Prototyping 5 2
IM-2-042 (0) Strength of Materials 5 3
PM-2-002 (0) Design and Mechanics 5 3
PM-2-003 (0) Finite Element Method and Simulation 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Avancerade material och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-024 (0) Functional Materials 5 4
IM-2-004 (0) Produktdesign 5 4
PT-2-019 (0) Biokompositer 5 4
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entrepreneurship 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entrepreneurship 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entrepreneurship 3 - Venture Implementation 5 4
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-012 (0) Tyska 2 5 4
SP-3-013 (0) Tyska 3 5 4
SP-3-019 (0) Tyska 4 5 4
Elektroteknik och distribuerade energisystem (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
DE-2-022 (0) Allmän energikunskap 5 4
DE-2-002 (0) Teoretisk elektroteknik 5 4
DE-2-021 (0) ELCAD 5 4
DE-2-020 (0) Mätteknik 5 4
DE-2-015 (0) Byggnadsteknikens grunder 5 4
DE-2-034 (1) Elektroteknik 3 5 4
Projekt (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-007 (0) Projekt 15 4
Nätstudier och externa kurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Nätstudier och externa kurser 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Metodik och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-012 (0) Introduction to Materials Processing 5 1
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 3
PM-2-008 (0) Forskningsmetodik 5 3
PM-2-006 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning