Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

This course provides a basic introduction to
statistics and probability covering sampling and
simple statistical measures. The aim is to acquire
and apply skills relating to the interpretation and
presentation of data and to introduce the concept
of probability and statistical inference.

Läranderesultat

On successful completion of this course, students
should be able to:
-Formulate problems in statistical terms.
-Select and apply an appropriate model.
-Interpret and communicate results.

Innehåll

- Statistics: Basic concepts
- Measures of the center of a set of observations
- Measures of Dispersion
- Probability: Sample Space and Events
- Definition and properties of Probability
- Combinatorics
- Conditional Probability/ Independent events
- Bayes Theorem
- Random Variables
- Distribution Functions
- Discrete and Continuous Random Variables
- Mathematical Expectation
- Binomial Random Point Function
- Poisson Function
- Exponential Probability function
- Normal Probability function
- Regression

Förkunskaper

Algebra och trigonometri
Differential- och integralkalkyl

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 48 timmar
  • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning