Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden har efter avlagd kurs grundkunskaper i användning av datorstödd el- och automationsplanering, samt känner till de vanligaste ritnings- och schematyper som används inom elektrotekniken

Läranderesultat

Studeranden skall känna till dagens datorteknik och programvara samt kunna välja och utnyttja dem i anslutning till arbetsuppgifter inom elkraftteknik och elplanering.
Principerna för och användning av avancerade vektorbaserade ritprogram, såsom AutoCAD, inlärs.
Datorstödd planering och ritande av elinstallationer utföres med ritprogram.

Innehåll

Ritprogram och dess grundprinciper
Grunder i AutoCAD
AutoCADs avancerade funktioner
Skräddarsy AutoCAD
Ritningstyper och scheman
Planering av elinstallationer och elsäkerhet
Planering av elcentraler
Planering av automation och styrning

Förkunskaper

Introduktion till högskolestudier
Elsystemteknik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatoriska projektarbeten och övningar

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
  • Praktiska övningar - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatoriska inlämningsövningar

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare / Will be announced later

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

  • 2013-12-20 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 09:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-11-07 09:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-11-14 08:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-11-21 08:15 - 13:00 D399 ELCAD (självstudier) Anukka Harri
2019-11-28 08:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-12-03 14:15 - 16:00 D399 ELCAD (extra JCAD hjälp) Extra lektion för de som önskar sig få mera hjälp Anukka Harri
2019-12-05 08:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-12-10 14:15 - 16:00 D399 ELCAD Extra övning Anukka Harri
2019-12-12 08:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2019-12-19 08:15 - 13:00 D399 ELCAD Anukka Harri
2020-01-21 13:30 - 16:00 D399 JCAD hjälp Anukka Harri
2020-01-24 12:15 - 14:30 D399 JCAD hjälp Anukka Harri

Kurs och studieplanssökning