Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge grundkunskaper i elsystemens funktion i samhället samt hur man producerar och utnyttjar el för olika ändamål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till olika elsystem, produktion och konsumtion av el med tonvikt på Finlands elsystem, skillnaderna mellan lik- och växelspänningssystem och apparatur för dessa samt känna till elementär elsäkerhet.

Innehåll

- Elproduktion i Finland
- Elnätet i Finland
- Grunder i elsäkerhet

Förkunskaper

Behövs ej

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

All övrig information finns på kursens itslearning sida

Litteratur

Föreläsningskompendium, material på Itslearning och anteckningar på tavla i klass.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 75 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tentamen
Inlämningsuppgifter

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Meddelas senare / Will be announced later

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 12:15 - 15:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
2019-09-11 12:15 - 16:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2019-09-18 12:15 - 16:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
Rancken Kim
2019-09-25 12:15 - 15:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
2019-09-26 12:15 - 15:00 Elsystemteknik (besök till vattenkraftverket i Vik) Besök till Kraftverksmuseum i Vik (Viikintie 1), Mera info på Itslearning Anukka Harri
Rancken Kim
2019-10-02 12:15 - 15:00 D398 Elsystemteknik Rancken Kim
2019-10-09 12:15 - 15:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
2019-10-16 12:15 - 15:00 D398 Elsystemteknik Anukka Harri
2019-10-28 13:00 - 16:00 D398 Elsystemteknik TENT Sluttent i Elsystemteknik. OBS! vi samlas i klass E383 Anukka Harri
2019-11-18 14:15 - 16:30 D399 Elsystemteknik OMTENT 1 Omtent 1, anmälan på förhand per epost eller via itslearning Anukka Harri

Kurs och studieplanssökning