Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner
till grundläggande teori inom elektroteknik.

Läranderesultat

Kursens mål är att studeranden lär sig teoretiska
grunder för lik- och växelströmskretsar samt
behärskar beräkningsteknik.

Innehåll

El-lärans grunder:
- Ohms lag. Resistans, induktans, kapacitans.
- Lik- o. växelströmskretsar, teori och
beräkningar.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro på föreläsningar och övningar
enligt direktiv.

Litteratur

Föreläsningskompendium
Övningsuppgiftskompendium
Stödmaterial på Internet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 80 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

  • Anukka Harri
  • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (61 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-05-31

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 13:15 - 16:00 D398 Teoretisk elektroteknik Anukka Harri
2019-11-12 08:15 - 12:00 D4107-08 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-11-18 08:15 - 15:00 D4107-08 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-11-25 08:15 - 14:00 D4107-08 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-12-02 08:15 - 14:00 D4107-08 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-12-09 08:15 - 14:00 D4107-08 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-12-16 08:15 - 16:00 D398 Teoretisk elektroteknik Rancken Kim
2019-12-18 09:00 - 11:30 D4107-08 Teoretisk elektroteknik TENT Rancken Kim
2020-01-09 12:00 - 14:15 D4107-08 TET Omtent 1, Omvandlare Omtent 1 Rancken Kim
2020-01-21 14:00 - 16:15 D4106 TET Omtent 2, Omvandlare Omtent 2 Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning