Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

F. FORSKNING och UTVECKLING
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Kunskap
- Du känner till de olika delarna i ett
kunskapsutvecklande projekt.
- Du förstår att ett kunskapsutvecklande projekt
kräver avgränsning, fokusering och självständigt
arbete.

Färdighet
- Du kan identifiera och avgränsa ett
begreppsligt- och branschspecifikt relevant
problem samt formulera en forskningsfråga och
välja en lämplig metod för ett kunskapsutvecklade
projekt.
- Du kan söka bland bibliotekets samlingar och
tillgodogöra dig informationen på ett kritiskt
sätt.

Förhållningssätt
- Du har anammat ett kritiskt och konstruktivt
förhållningssätt till komplexa frågor inom ditt
eget fält.
- Du kan ge och ta emot respons från kamrater och
lärare, vilket bidrar till en kunskapsmässig
utveckling av begreppsliga- och branschspecifika
problem.

Innehåll

- Kunskapsutvecklande och utvecklingsprojekt
- Forskningsprocessen olika delar. Från
idé/problem till
dokumentation av ett undersökningsprojekt.
- Informationssökning och informationskompetens
- Metoder för datainsamling
- Kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer,
observationer,
användning av sekundärdata och fallstudier.

Förkunskaper

Metodik kurs (År 3) eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 26 timmar
 • Nätbaserade - 75 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Du har med hjälp av kursuppgifterna utvecklat en
inledning, identifierat ett praktiskt och
teoretiskt problem och metod för ditt
kunskapsutvecklande projekt/ din kreativa
produktion.
Du har kontaktat handledare för ditt
examensarbete.

Kursen bedöms med vitsord 1-5.

Lärare

 • Löv Monica
 • Räisä Tiina
 • Grönvall John
 • Träskman Tomas
 • Ådahl Susanne
 • Nåls Jan

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (63 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS och kursplanen i ItsLearning

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 13:15 - 15:00 D4107-08 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-01-23 13:15 - 15:00 D173 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-01-31 15:15 - 17:00 A409 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-02-13 13:30 - 15:30 F249 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
Ådahl Susanne
2023-02-16 14:15 - 16:00 F249 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-02-20 13:30 - 15:00 F249 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-02-23 10:15 - 11:45 B522 Kunskapsutveckling Nåls Jan
2023-03-09 14:15 - 17:00 D4107-08 Kunskapsutveckling Räisä Tiina
2023-03-13 15:15 - 18:00 B518 Kunskapsutveckling Räisä Tiina

Kurs och studieplanssökning