Allmänbildande studier 15 ECTS
Allmänbildande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-040 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-041 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-042 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
SP-1-081 (0) Engelska (MK) 5 2
SP-1-160 (0) Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen 5 2
Introduktion till berättande (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-112 (0) Introduktion till berättande 10 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
Introduktion till medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-113 (0) Introduktion till medieproduktion 10 1
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
Krisitskt tänkande för framtiden (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 2
FM-2-006 (0) Innehållsproduktion och skapande av nätverk 5 2
MK-1-023 (0) Arbetslivskommunikation och akademiskt skrivande för kulturfältet 5 3
Grunderna för Film och TV produktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-165 (0) Reportage och inslag 5 1
MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur 5 1
MK-2-164 (0) Medieproduktion 5 1
Studier i dokumentärt och fiktivt berättande (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-127 (0) Dokumentärt berättande 10 2
TV-2-034 (0) Visuellt berättande 5 2
MK-2-128 (0) Fiktivt berättande 10 2
Profil: Innehållsproduktion, Foto och klipp (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-138 (0) Foto och Klipp: Ljussättning 5 2
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
MK-2-136 (0) Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv 5 2
MK-2-129 (0) Flerkameraproduktion 5 3
Profil: Innehållsproduktion, Ljudarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-162 (0) Auditivt berättande 5 2
MK-2-141 (0) Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion 5 2
MK-2-140 (0) Ljudarbete: Musik, foley och dubbning i studio 5 2
MK-2-129 (0) Flerkameraproduktion 5 3
Profil: Innehållsproduktion, Manus och regi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-137 (0) Manus och Regi: Manus för fiktion 5 2
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
MK-2-145 (0) Manus och Regi: Moderna format för tv och web 5 2
MK-2-129 (0) Flerkameraproduktion 5 3
Profil: Innehållsproduktion, Producentskap (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-142 (0) Producentskap: Produktionsplanering 5 2
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 2
MK-2-144 (0) Producentskap: Distribution och marknadsföring 5 2
MK-2-129 (0) Flerkameraproduktion 5 3
Avancerad praktisk medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 3
FM-2-014 (0) Slutproduktion 10 3
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-126 (0) Praktik 30 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingsstudier: Modul 1 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Utvecklingsstudier: Modul 2 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Forskningsstudier 30 ECTS
Forskningsstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-2-123 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning