Allmänbildande studier 15 ECTS
Allmänbildande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-040 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-041 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-042 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
SP-1-081 (0) Engelska (MK) 5 2
SP-1-160 (0) Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen 5 2
Introduktion till berättande (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-112 (0) Introduktion till berättande 10 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
Introduktion till medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
MK-2-113 (0) Introduktion till medieproduktion 10 1
Krisitskt tänkande för framtiden (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-041 (0) Critical Media Analysis 5 2
FM-2-006 (0) Innehållsproduktion och skapande av nätverk 5 2
MK-1-023 (0) Arbetslivskommunikation och akademiskt skrivande för kulturfältet 5 3
Profil: Online media utveckling (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-118 (0) Webbdesign 10 1
FM-1-005 (0) Introduktion till design 5 1
FM-2-002 (0) Visuell webbdesign 5 2
FM-2-003 (0) Visuell design och identitet 5 2
MK-2-117 (0) Utvecklingsprojekt inom Online Media 5 3
Profil: Online media koncept och design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-135 (0) UX & UI 5 2
MK-2-121 (0) Pitching Ideas 5 2
FM-2-013 (0) Portfolio design och presentation 10 2
MK-2-119 (0) Koncept design 5 2
FM-2-010 (0) Rörlig grafik och design 5 2
Avancerad praktisk medieproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-131 (0) Produktion i broadcastmiljö 5 3
MK-2-115 (1) Slutproduktion - Online media 10 3
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-126 (0) Praktik 30 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingsstudier: Modul 1 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Utvecklingsstudier: Modul 2 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Forskningsstudier 30 ECTS
Forskningsstudier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-2-123 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning