Allmänbildande studier 15 ECTS
Allmänbildande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-040 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-041 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-042 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-133 (0) Svenska för kulturproducenter 5 1
SP-1-134 (0) Arbetslivsfinska för kulturproducenter 5 2
SP-1-135 (0) Engelska 5 2
Kultur- och evenemangsproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-070 (0) Introduktion till kulturproduktion 5 1
KP-2-077 (0) Evenemangsproduktion 10 1
Innovation, kultur och media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
KP-2-084 (0) Social- och servicedesign (RSA) 5 2
KP-2-020 (0) Akademiskt skrivande KP 5 3
Agil projektledning (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-080 (0) Projekthantering inom den kreativa branschen 5 2
KP-2-117 (0) Yrkespraktik 1 15 2
Konst- och kulturkännedom (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-074 (0) Drama och Storytelling 5 1
KP-2-075 (0) Konstnärlig produktion 5 1
MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur 5 1
KP-2-092 (0) Publikarbete 5 3
KP-2-093 (0) Tillämpad konst 5 3
Den kreativa sektorns roll i samhället (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-086 (0) Kulturpolitik och kulturarv 5 2
KP-2-126 (0) Den kreativa sektorns särdrag 5 2
KP-2-125 (0) Kulturekonomi 5 2
KP-2-115 (0) Internationell kulturverksamhet 10 3
Kulturföretagande (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-102 (0) Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen 5 1
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 2
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
KP-2-127 (0) Pitching and Negotiating for Creative Entrepreneurs 5 3
Ledarskap innom den kreativa branschen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-085 (0) Artist Management 5 2
KP-2-123 (0) Förändringsledarskap och ledarskap för kreativitet 5 3
KP-2-104 (0) Professionell identitet och nätverk 5 3
Praktik: Kulturproducentens branschkännedom (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-118 (0) Yrkespraktik 2 15 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingsstudier modul 1 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-022 (0) Studieenhet 15 4
Utvecklingsstudie modul 2 (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Studieenhet 15 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-2-123 (0) Lärdomsprov 15 4
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3

Kurs och studieplanssökning