Allmänna studier 30 ECTS
Kultur och kommunikation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (13) Introduktion till högskolestudier 5 1
KP-2-070 (0) Introduktion till kulturproduktion 5 1
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
SP-1-133 (0) Svenska 5 1
SP-1-135 (0) Engelska 5 2
SP-1-134 (0) Finska 5 2
Grundstudier 30 ECTS
Kulturproduktionsprocesser (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-083 (0) Innovationer och konceptualisering 5 1
KP-2-119 (0) Sociala medier och kommunikation 5 1
KP-2-077 (0) Evenemangsproduktion 10 1
KP-2-080 (0) Kulturprojekthantering från idé till projekt 5 2
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 2
Ämnesstudier 90 ECTS
Kunskap om konstens och kulturens verksamhetsområde (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-074 (0) Drama och Storytelling 5 1
KP-2-075 (0) Konstnärlig produktion 5 1
MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur P3 5 1
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
KP-2-092 (0) Publikarbete 5 3
KP-2-093 (0) Tillämpad konst 5 3
Kulturledarskap, kuturpolitik och internationell kulturverksamhet (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-106 (0) Kulturekonomi och ledarskap 10 2
KP-2-086 (0) Kulturpolitik och kulturindustri 5 2
KP-2-115 (0) Internationell kulturverksamhet 10 3
YH-3-041 (0) Change Leadership 5 3
YH-3-039 (0) Personal Leadership 5 3
KP-2-104 (0) Professionell identitet och nätverk 5 4
Kulturföretagande och innovation (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-102 (0) Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen 5 1
KP-2-085 (0) Artist Management 5 2
KP-2-084 (0) Produktifiering inom den kreativa branschen 5 2
KP-2-090 (0) Entreprenörskap inom den kreativa branschen 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Sociokultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-004 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3) 10 4
KP-3-005 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3) 10 4
KP-3-006 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3) 10 4
International Cultural Management (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-007 (0) Internationell kulturproduktion (1/3) 10 4
KP-3-008 (0) Internationell kulturproduktion (2/3) 10 4
KP-3-009 (0) Internationell kulturproduktion (3/3) 10 4
Mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-010 (0) Mediekultur (1/3) 10 4
KP-3-011 (0) Mediekultur (2/3) 10 4
KP-3-012 (0) Mediekultur (3/3) 10 4
Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-013 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3) 10 4
KP-3-014 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3) 10 4
KP-3-015 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3) 10 4
Konstnärlig forskning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-020 (0) Konstnärlig forskning (1/3) 10 4
KP-3-021 (0) Konstnärlig forskning (2/3) 10 4
KP-3-022 (0) Konstnärlig forskning (3/3) 10 4
Kulturföretagande (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-001 (0) Kultur som näringsverksamhet (1/3) 10 4
KP-3-002 (0) Kultur som näringsverksamhet (2/3) 10 4
KP-3-003 (0) Kultur som näringsverksamhet (3/3) 10 4
Breddstudier i Arcada (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kurser inom företagande, välfärd, mediekultur eller evenemangsproduktion 30 4
Examensarbete 30 ECTS
Utvecklingsarbete och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-020 (0) Akademiskt skrivande 5 3
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-004 (0) Examenseminarium 5 3
KP-2-021 (0) Examensarbete 15 3
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning