Allmänna studier 30 ECTS
Kultur och kommunikation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (13) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-133 (0) Svenska 5 1
KP-2-072 (0) Kommunikation och mediafärdigheter 5 1
SP-1-135 (0) Engelska 5 2
SP-1-134 (0) Finska 5 2
KP-2-094 (0) Kunskapsutveckling 5 3
Grundstudier 30 ECTS
Evenemangsproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-083 (0) Innovationer och konceptualisering 5 1
KP-2-084 (0) Kommersialisering inom den kreativa branchen 5 1
KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 1
KP-2-101 (0) Webbanalys och sociala medier 5 1
KP-2-077 (0) Evenemang 10 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Konst och kulturupplevelser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-070 (0) Introduktion till kulturproduktion 5 1
KP-2-071 (0) Konst och kulturupplevelser 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
Kulturprojekthantering (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-080 (0) Kulturprojekthantering från idé till projekt 5 2
KP-2-098 (0) Förverkligande av kulturprojekt 10 2
KP-2-082 (0) Projektrapportering 5 2
Artist Management och konstnärligt arbete (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-075 (0) Konstnärlig produktion 5 2
KP-2-074 (0) Storytelling 5 2
KP-2-085 (0) Artist Management 5 2
Hantering av kulturproduktionsprocesser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-087 (0) Kulturekonomi 5 2
KP-2-088 (0) Kulturledarskap 5 2
KP-2-086 (0) Kulturpolitik och kulturindustri 5 2
Kulturföretagande (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-090 (0) Kulturföretagande 5 3
KP-2-091 (0) Kulturexport 5 3
Publikarbete och tillämpad konst (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-092 (0) Publikarbete 5 3
KP-2-093 (0) Tillämpad konst 5 3
Kunskapsproduktion (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-104 (0) Profesionell identitet och nätverkande 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Kulturföretagande (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-001 (0) Kultur som näringsverksamhet (1/3) 10 4
KP-3-002 (0) Kultur som näringsverksamhet (2/3) 10 4
KP-3-003 (0) Kultur som näringsverksamhet (3/3) 10 4
Sociokultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-004 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3) 10 4
KP-3-005 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3) 10 4
KP-3-006 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3) 10 4
International Cultural Management (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-007 (0) Internationell kulturproduktion (1/3) 10 4
KP-3-008 (0) Internationell kulturproduktion (2/3) 10 4
KP-3-009 (0) Internationell kulturproduktion (3/3) 10 4
Mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-010 (0) Mediekultur (1/3) 10 4
KP-3-011 (0) Mediekultur (2/3) 10 4
KP-3-012 (0) Mediekultur (3/3) 10 4
Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-013 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3) 10 4
KP-3-014 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3) 10 4
KP-3-015 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3) 10 4
Konstnärlig forskning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-020 (0) Konstnärlig forskning (1/3) 10 4
KP-3-021 (0) Konstnärlig forskning (2/3) 10 4
KP-3-022 (0) Konstnärlig forskning (3/3) 10 4
Breddstudier i Arcada (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kurser inom företagande, välfärd, mediekultur eller evenemangsproduktion 30 4
Examensarbete 30 ECTS
Utvecklingsarbete och examensarbete (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-020 (0) Akademiskt skrivande 5 4
KP-2-095 (0) Forskningsmetodik 5 3
KP-2-099 (0) Seminarium 5 4
KP-2-021 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning