Perioder Kurskod Namn ECTS
4 SO-2-053 (0) Aktivt aktörskap och socialt samspel 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
2 SO-3-015 (0) Alternativ yrkespraktik 15 sp
2 GH-3-004 (1) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
4 SO-2-060 (0) Barn och unga i pedagogiska miljöer 5 sp
2 SO-2-060 (1) Barn och unga i pedagogiska miljöer 5 sp
4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
2 SP-1-139 (0) Engelska SO 1-7 5 sp
2 SP-1-139 (1) English ErgoT 5 sp
2 ES-2-003 (0) Etik och professionell kommunikation 5 sp
3 ES-2-008 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 sp
1 GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 sp
2 ES-2-007 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
4 SO-2-055 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 sp
1 GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 sp
2, 3, 4 SP-1-142 (2) Inhemska språk 1+2, finska för soc och ergo FF 5 sp
3 SP-1-141 (2) Inhemska språk 1+2, svenska (FF) för socionomer och ergoterapeuter 5 sp
3 SP-1-142 (0) Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A 2 sp
3 SP-1-142 (1) Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B 2 sp
3 SP-1-141 (1) Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A 3 sp
3 SP-1-141 (0) Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska B för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
3 SP-1-144 (1) Inhemska språk 2, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
1 AS-1-020 (1) Introduktion till högskolestudier 5 sp
4 SO-2-075 (0) Klientarbete med personer med funktionsvariation 5 sp
1 SO-2-061 (0) Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation 10 sp
2 ES-2-001 (0) Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5 sp
3 ES-2-004 (0) Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 sp
3 SO-2-054 (0) Krisarbete 5 sp
4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 SO-2-077 (1) Läkemedelsbehandling för socionomer 0 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
4 YH-2-004 (2) Mognadsprov - HV 0 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-055 (0) My Future Work Life 1 15 sp
3, 4 YH-3-056 (0) My Future Work Life 2 15 sp
2 ES-2-002 (0) Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5 sp
3 SO-2-062 (0) Praktik i klientcentrerat arbete 10 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
1 SO-3-012 (0) Småbarnspedagogisk verksamhet 15 sp
3 SO-2-052 (0) Sociala förhållanden och livsvillkor 5 sp
4 SO-2-033 (0) Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10 sp
3 SO-2-058 (0) Socialpedagogisk handlingskompetens 5 sp
1, 2 SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 sp
1 SO-2-067 (0) Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält 10 sp
4 GH-2-014 (0) Starta upp examensarbetet (Idéfas) 5 sp
4 YH-4-030 (0) Universal Design 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs- och studieplansökning