Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studerande förståelse för vad en organisation är och vilka strukturer och kulturer som kännetecknar den, samt grundläggande kunskaper i projektledning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara bekant med grundläggande organisations- och ledarskapsteorier, samt med grunderna i projektledning. Därtill förväntas studerande känna till grunderna i organisations Frågan om vad i ett ledarskap som inspirerar och motiverar behandlas.

Innehåll

Arbetsmotivation
Grupper och team
Ledarskap
Konflikter inom organisationer
Kommunikation inom organisationer
Mål och effektivitet inom organisationer
Struktur och kontroll inom organisations
Organisationskultur och identitet
Verktyg och kompetenser som behövs i projektledning
Förändringar och utveckling av organisationer
Avslutande examination

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Utvärdering:
Deltagande utgör 10% av slutvitsordet och det övervakas.
Grupparbete utgör 40% av slutvitsordet.
Avslutande examination utgör 50% av slutvitsordet.

Litteratur

Rollinson, D: (2005). Organisational behaviour and analysis. An integrated approach. Prentice Hall
Gardiner, P: (2005). Project Management. A Strategic Planning Approach. Palgrave Macmillan.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 40 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 53 timmar
 • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Junni Paulina

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning