Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-020 (0) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
GH-1-022 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-192 (0) Svenska och kommunikation för idrott 5 1
SP-1-196 (0) Liikkunta-alan suomi 5 3
SP-1-200 (0) English Professional Communication II 5 2
Människans uppbyggnad och funktion och grunder i hälsopromotion - Grundläggande studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-208 (0) Människans uppbyggnad, funktion, utveckling och inlärning 10 1
II-2-209 (0) Människan i rörelse 5 1
II-2-210 (0) Idrottspedagogik och -didaktik 10 1
II-2-211 (0) Hälsopromotion 5 1
Tränarskap - Avancerade studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-213 (0) Näringslära 5 1
II-2-215 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 1
II-2-216 (0) Coaching 5 2
II-2-217 (0) Test- och träningslära 10 2
Instruktion och lärande - Avancerade studier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-218 (0) Anpassad motion 5 2
II-2-219 (0) Motoriska aktiviteter 5 2
Utveckling, organisation och samhälle - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-220 (0) Hälsokommunikation 5 2
II-2-221 (0) Sports Management (Alternativ studie) 5 3
II-2-223 (0) Hälsofrämjande arbetsplats (Alternativ studie) 5 3
II-2-224 (0) Evenemangsplanering 5 3
Levnadsvanor och välbefinnande - Avancerade studier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-225 (0) Hälsofrämjande arenor, samfund och samhällen 5 2
II-2-226 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 3
Praktik - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-227 (0) Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik 10 2
II-2-228 (0) Praktik inom tillämpad träning och motion 5 2
II-2-229 (0) Praktik i träning och hälsa 5 3
II-2-230 (0) Administrativ praktik 10 3
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Utvecklingsstudier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-050 (0) Alternativ praktik 10 4
II-2-204 (0) Idrottsnäring 5 0
II-3-058 (0) Coaching inom idrott och välbefinnande 10 4
GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning