Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-021 (2) Introduktion till högskolestudier 5 1
PT-1-012 (0) Introduktion till ingenjörsstudier 5 1
PT-1-002 (0) Professional English for Materials Processing Technology 5 1
PM-1-002 (0) Hållbar teknik 5 1
SP-1-073 (2) Arbetslivsfinska för process- och materialbranschen 5 2
SP-1-074 (0) Svenska för process- och materialteknik 5 2
Grundstudier 30 ECTS
Matematik och mekanik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (0) Matematik 0 0 1
AS-1-006 (0) Algebra och trigonometri 5 1
AS-1-007 (0) Differential- och integralkalkyl 5 1
IM-1-017 (0) Statistik och sannolikhetslära 5 1
PT-1-014 (0) Mekanik 5 2
PM-2-009 (0) Termodynamik 5 2
PT-2-016 (0) Matematisk modellering 5 2
Ämnesstudier 90 ECTS
Materialbearbetning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Tillverkningsprocesser 5 1
PM-2-011 (0) Additiv tillverkning 5 2
MP-2-053 (0) Laminat analys 5 3
PT-2-011 (0) Kompositprocessering 5 3
PT-2-024 (0) Functional Materials 5 3
PM-2-014 (0) Adhesive joints 5 3
Materialer (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-005 (0) Polymerkemi 5 1
PM-2-001 (0) Termomekaniska egenskaper 5 1
PT-2-006 (0) Polymerblandningar 5 2
PT-2-010 (0) Ytegenskaper 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
PT-2-019 (0) Biokompositer 5 3
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) Teknisk ritning och CAD 5 1
IM-2-045 (0) Modellering 5 1
IM-2-044 (0) CAM och 3D prototyper 5 2
IM-2-042 (0) Hållfasthetsanalys 5 2
IM-2-004 (0) Produktdesign 5 3
PM-2-003 (0) Finita elementanalys och design 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 2
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Avancerade material och design (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-3-003 (0) Materialdesign 5 3
PM-2-007 (0) Projekt 15 3
DE-2-041 (0) Värmeöverföring 5 3
PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 3
Nätstudier och externa kurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Nätstudier och externa kurser 15 3
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-012 (0) Tyska 2 5 1
SP-3-013 (0) Tyska 3 5 1
SP-3-019 (0) Tyska 4 5 1
Examensarbete 30 ECTS
Metodik och examensarbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-002 (0) Data analys 5 4
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 3
GT-2-012 (0) Seminarium och verkstad för examensarbete 5 4
PM-2-006 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning