Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To give knowledge of functional materials and
their relevant applications

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able
-to relate the structure of the material to the
functional properties of the product
-to choose an appropriate functional material
for different applications and manufacturing
processes
-to define the origin of functionality for
chosen products

Innehåll

Nanomaterials
Smart materials
Biomimetic materials
Additive manufacturing materials

Förkunskaper

Polymer Chemistry

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

40% online exam
60% assignments

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2018-06-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning