Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet av kursen är att studerande kan:
-Rapportera strukturerad med professionell stil
-utnyttja källahänvisning i rapporter och essäer
-Arbeta som medlem i en grupp

Läranderesultat

Vid slutet av kursen förväntas studeranden
att känna till
-innehållet i examensutbildningen (Materials Processing Technology)

 • karriärmöjligheterna som ingengör
  -den vikten av professionella nätverk
 • de vanligaste materialtyper
 • typiskt materialbearbetningsmetoder

Innehåll

Översikt: karriär som ingengör
Översikt: bearbetningsmetoder
Översikt: moderna materialtyper
Yrkespraxis
Arbete i grupper och rapporting

Förkunskaper

Ingen

Litteratur

Informerad i Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända rapport och uppgift

Lärare

 • Andersson Mirja
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning