Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Within this study unit we will focus on the
following competencies:
Natural science, Sustainability, Materials
technology

SDGs in focus:
#12 Responsible consumption and production
#13 Climate action
#14 Life below water
#15 Life on land

Läranderesultat

Understanding the nomenclature, structures,
properties and polymerization and degradation
reactions of synthetic and natural polymers.
(Knowledge)
Awareness of the importance of polymers in current
materials sustainability and circular economy
issues, with a focus on bio-based polymers.
(Attitude)
Ability to apply knowledge of polymeric
structures, properties, and sources to finding
solutions to theoretical and experimental
problems. (Skill)

Innehåll

Lectures, theoretical exercises, laboratory
demonstrations, laboratory exercises, excursion

Förkunskaper

Technology and Learning (or Laboratory Safety for
Engineers)
Engineering Chemistry
Organic Chemistry

Litteratur

Course material in itsLearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 55 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam and laboratory reports

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning