Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the student the
ability to understand how polymer materials react
when they are exposed, processed and used in
different environments.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able to:
-understand how molecules in a polymer are
formed by polymerization
-understand the properties of the chain
molecule in terms of structure, length, form,
mobility, and interactions with neighboring
chain molecules
-Explain polymer properties such as cohesion,
adhesion, solubility and compatibility
according to functional groups and secondary
bonds

Innehåll

Lectures and exercises on nomenclature,
structure, molecular weight, step-growth
polymers, chain-growth polymers, cross-linking,
solutions and degradation.

Litteratur

Course material in itsLearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 55 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Online exam and project

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2018-02-27 - Tentamina
  • 2018-02-27 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning