Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar till
komposita material, deras mekaniska egenskaper,
modelleringsmetoden och tillverkningprocessen.
Kursen uppbygga en grund i tekniska textiler som
armering i komposita materialet.
Sandwichkonstruktion som koncept för
lättviktskonstruktioner beskrivs för
böjningslaster

Läranderesultat

egenskaper av blandningar
klassisk lamina teori
Plåtteori och ABD matrisen
Tekniska textiler
Tryckbelastade lamina
Testning av lamina egenskaper
Tillverkning och modellering av reala lamina med
vakuum och pressning
Sandwich teori

Innehåll

- föreläsningsanteckningar och övningar
- numeriska beräkningar med computer
- lamineringsövningar
- materialtestning

Förkunskaper

Matematik, Hållfastighetslära, förmågan att
använder testometrisk testmaskinen,

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller
Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller
tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Do not participate if you have not passed
Strength of Materials/Mechanics of material 1.

Kursen är en del av de obligatoriska professionella studierna i de gamla studieplanerna (före hösten 2021). I den nya studieplanen (från och med hösten 2021) är kursen en valfri kurs och en del av utvecklingsstudier.

Litteratur

Allt material delas ut på lektionerna,

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 58 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1 teoretisk tent (33)%
N Litteraturstudieövningar (33)%
1 materialtest med raporter (33)%

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-09-08 09:15 - 12:00 B225.1 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-09-15 09:15 - 12:00 B225.1 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-09-22 09:15 - 12:00 B225.1 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-09-29 09:15 - 12:00 B225.1 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-10-06 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-10-13 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-10-20 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-10-27 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-11-03 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-11-10 09:15 - 12:00 D399 Structural composites Theory Exam (excel) Herrman Rene
2021-11-17 09:15 - 12:00 E385 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-11-24 09:15 - 12:00 D399 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-12-01 09:15 - 12:00 B225 Strukturella Kompositer Herrman Rene
2021-12-08 09:15 - 12:00 Strukturella Kompositer Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning