Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan

- skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.

- använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.

- kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer

- analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt

Du

- förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

- har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap

Du

- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.

- visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.

- särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.

- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text
Muntlig prestation
Litteraturuppgift
Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller
motsvarande.

Mer information

I kursen ingår en informationssökningsövning vid
vilken gäller obligatorisk närvaro

Litteratur

Material på Itslearning
Handböcker och stödmaterial enligt anvisning
Ett skönlitterärt verk enligt överenskommelse

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar
 • Möten - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 Arbetslivskommunikation 30 poäng
Examination 2 Skriftlig rapport 30 poäng
Examination 3 Skriftliga litteraturanalys 30 poäng
Examination 4 Språkriktighetstext 10 poäng

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Nyström Janne

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 12:30 - 14:00 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2022-09-07 12:30 - 14:00 B326 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2022-09-12 12:30 - 15:00 B326 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2022-09-14 12:30 - 14:00 B325 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2022-09-15 10:00 - 11:30 E385 Svenska för kulturproducenter Informationssökning Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/63115911726 Meeting ID: 631 1591 1726 Eklund Kaj
Nyström Janne
2022-09-21 13:00 - 14:30 Svenska för kulturproducenter Zoom Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/63115911726 Meeting ID: 631 1591 1726 Eklund Kaj
2022-09-28 12:30 - 14:00 Svenska för kulturproducenter, litteraturseminarium Eklund Kaj
2022-10-11 10:15 - 15:00 B326 Svenska för kulturproducenter, muntliga presentationer Eklund Kaj
2022-10-20 12:30 - 15:00 Svenska för kulturproducenter Zoom, skrivverkstad Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/63115911726 Meeting ID: 631 1591 1726) Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning