Allmänbildande studier 15 ECTS
Allmänbildande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (7) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (7) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (7) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-133 (0) Svenska för kulturproducenter 5 1
SP-1-134 (0) Arbetslivsfinska för kulturproducenter 5 2
SP-1-135 (0) Engelska 5 2
Kultur- och evenemangsproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-070 (0) Introduktion till kulturproduktion 5 1
KP-2-077 (0) Evenemangsproduktion 10 1
Innovation, kultur och media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-147 (0) Mediehistoria 5 1
Agil projektledning (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Konst- och kulturkännedom (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-074 (0) Drama och Storytelling 5 1
KP-2-075 (0) Konstnärlig produktion 5 1
MK-2-125 (0) Trender i konst och kultur 5 1
Den kreativa sektorns roll i samhället (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Kulturföretagande (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-2-102 (0) Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen 5 1
Ledarskap innom den kreativa branschen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Praktik: Kulturproducentens branschkännedom (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Konstnärlig forskning (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-020 (0) Konstnärlig forskning (1/3) 10 4
KP-3-021 (0) Konstnärlig forskning (2/3) 10 4
KP-3-022 (0) Konstnärlig forskning (3/3) 10 4
Breddstudier i Arcada (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Kurser inom företagande, välfärd, mediekultur eller evenemangsproduktion 30 4
Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-013 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3) 10 4
KP-3-014 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3) 10 4
KP-3-015 (0) Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3) 10 4
International Cultural Management (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-007 (0) Internationell kulturproduktion (1/3) 10 4
KP-3-008 (0) Internationell kulturproduktion (2/3) 10 4
KP-3-009 (0) Internationell kulturproduktion (3/3) 10 4
Sociokultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-004 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3) 10 4
KP-3-005 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3) 10 4
KP-3-006 (0) Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3) 10 4
Mediekultur (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
KP-3-010 (0) Mediekultur (1/3) 10 4
KP-3-011 (0) Mediekultur (2/3) 10 4
KP-3-012 (0) Mediekultur (3/3) 10 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-1-023 (0) Svenska: vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 3
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 3
MK-2-123 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning