Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetenserna är konst och
kulturkänndedkom

De globala målsättningarna som är i fokus är 4, 5,
8, 9 och 10 (målsättningarna
finns beskrivna här: https://um.fi/agenda-2030-de Extern länk-
globala-malen-for-
hallbar-utveckling )

Målsättningen med kursen är att den studerande
efter genomfört
projekt ska ha erfarit vad det innebär att
framställa ett eller flera
konstverk, och genom att gå in i flera olika
konstnärsroller erhålla
kompetens att på ett djupare plan förstå och på
olika sätt kunna
kommunicera med alla inblandade i en konstnärlig
process.

Läranderesultat

Kunskap

Du kan identifiera, utvärdera och utveckla dina
egna yrkeskunskaper och identitet

Du kan sätta din in i en eller flera
konstnärsroller

Färdighet

Du framställer ett eller flera konstverk och låter
konstverken träda fram via olika medium

Förhållningssätt

Du är en respektfull del av kulturens ekosystem
och låter konsten och kulturen stå i centrum

Innehåll

Föreläsningar
studiebesök
praktiska övningar
projekt

Mer information på itslearning

Förkunskaper

Inga - kursen Drama och Storytelling att föredra

Kursen ersätter följande kurser

Konstnärligt skapande

Mer information

Obligatorisk närvaro på undervisningspass både på
campus och på Zoom. Du kan inte delta per Zoom i ett
tillfälle som sker på campus, du bör delta live.
Frånvaro inverkar negativt på ditt vitsord.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • -Projektplan -Konstnärlig konsultation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Konceptutveckling
Examination 2: Projektplan
Examination 2: Konstnärligt projekt
Examination 3: Skriftlig rapport

På ditt vitsord inverkar dessutom: din närvaro,
skapande av demon, deltagande i konstnärlig
konsultation

Obligatoriska studiebesök på egen bekostnad
möjliga (beroende på aktuella restriktioner)

Lärare

Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-11-03 10:15 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-03 12:45 - 15:00 B325 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-04 10:00 - 12:00 Konstnärlig produktion På Zoom Molin Sofia
2022-11-07 10:00 - 15:00 B327 Konstnärlig produktion Besök från Culture Current: Alexander Komlosi Molin Sofia
2022-11-07 10:30 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-11 10:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-11 10:00 - 15:00 B325 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-11 10:00 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 10:00 - 15:00 B325 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 10:00 - 15:00 E381 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 10:00 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 10:00 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 10:00 - 12:00 F249 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-14 11:45 - 15:00 E380 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-16 10:15 - 15:00 E380 Konstnärlig produktion
2022-11-17 10:00 - 12:00 Konstnärlig produktion Seminarium om upphovsrätt, Luckan och online Molin Sofia
2022-11-18 10:00 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion
2022-11-18 10:00 - 12:30 E381 Konstnärlig produktion
2022-11-18 10:00 - 14:00 B328 Konstnärlig produktion
2022-11-18 10:00 - 14:00 B327 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-18 10:00 - 12:30 E380 Konstnärlig produktion
2022-11-18 11:45 - 15:00 B320 Konstnärlig produktion
2022-11-18 12:15 - 15:00 B325 Konstnärlig produktion
2022-11-18 13:15 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion
2022-11-21 11:30 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-21 12:45 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion
2022-11-24 09:30 - 14:00 E380 Konstnärlig produktion
2022-11-24 10:00 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-24 11:45 - 15:00 E381 Konstnärlig produktion
2022-11-24 12:15 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion
2022-11-28 11:00 - 15:00 Konstnärlig produktion Konsultation på Zoom, Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-11-30 09:00 - 11:00 E253 Konstnärlig produktion Mysbelys-gruppen förbereder Molin Sofia
2022-11-30 10:00 - 14:00 B326 Konstnärlig produktion Genomgång Molin Sofia
2022-11-30 10:00 - 15:00 E381 Konstnärlig produktion
2022-11-30 10:00 - 15:00 E380 Konstnärlig produktion
2022-11-30 10:00 - 14:00 B328 Konstnärlig produktion
2022-11-30 11:00 - 13:15 E253 Konstnärlig produktion
2022-11-30 13:15 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion
2022-12-02 10:00 - 14:00 Konstnärlig produktion Besök på Kiasma Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 F249 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 B325 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 E380 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 E381 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 E253 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:00 - 15:00 B320 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2022-12-05 08:45 - 15:00 B327 Konstnärlig produktion
2022-12-05 10:00 - 15:00 B326 Konstnärlig produktion PREMIÄR - UPPVISING Molin Sofia

Kurs och studieplanssökning