Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Hälsovårdsterminologi och facktexter
Muntlig kommunikation
Muntliga föredrag och presentationer
Mötesteknik
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk).

Litteratur

Mattila, Heli; Ruusunen, Tuula; Uola, Kirsti.2006, Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy, 316 s. ISBN 951-0-30268-6.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 38 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntlig test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-06-10

Examinationsformer

 • 2012-03-14 - Tentamina
 • 2012-02-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-02-07 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning