Perioder Kurskod Namn ECTS
4 II-2-230 (0) Administrativ praktik 10 sp
1, 2 II-3-049 (0) Administrativ praktik 2 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2 II-3-050 (0) Alternativ praktik 10 sp
4 II-2-236 (0) Anatomin och Biomekanik 5 sp
1 II-2-218 (0) Anpassad motion 5 sp
1, 2, 3, 4 II-3-059 (0) Applied Exercise Physiology - part 1 (Theory) 5 sp
2 II-3-060 (0) Applied Exercise Physiology - part 2 (Practical) 5 sp
1, 2 GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-029 (0) Becoming an entrepreneur pre-incubator program 10 sp
4 II-2-215 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
1 II-2-216 (0) Coaching 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-200 (0) English Professional Communication II 5 sp
3 GH-1-022 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
2 II-2-224 (0) Evenemangsplanering 5 sp
1, 3 GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
1 II-2-226 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 sp
4 II-2-225 (0) Hälsofrämjande arenor, samfund och samhällen 5 sp
3 II-2-223 (0) Hälsofrämjande ledarskap (Alternativ studie) 5 sp
1 II-2-220 (0) Hälsokommunikation 5 sp
2 II-2-211 (0) Hälsopromotion 5 sp
2, 3 II-2-210 (0) Idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
1, 2 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
3 SP-1-196 (0) Liikunta-alan suomi 5 sp
1, 2, 3, 4 GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 sp
3 II-2-219 (0) Motoriska aktiviteter 5 sp
1 II-2-209 (0) Människan i rörelse 5 sp
4 II-2-237 (0) Människans livscykel och rörelse 5 sp
1, 2 II-2-208 (0) Människans uppbyggnad funktion, utveckling och inlärning 10 sp
3, 4 II-2-213 (0) Näringslära 5 sp
1, 2, 3, 4 II-2-229 (0) Praktik i träning och hälsa 5 sp
1, 2 II-2-227 (0) Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik 10 sp
1, 2, 3, 4 II-2-228 (0) Praktik inom tillämpad träning och motion 5 sp
1, 2 YH-3-065 (0) Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa 2 sp
3, 4 II-4-082 (0) Simlärare (FSL) 2 sp
3 II-2-221 (0) Sports Management (alternativ studie) 5 sp
4 YH-3-066 (0) Sustainable Solutions for Smart Cities and Communities 5 sp
3, 4 SP-1-192 (0) Svenska och kommunikation för idrott 5 sp
2 GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 sp
1 GH-1-020 (0) Teknologi och lärande 5 sp
3, 4 II-2-217 (0) Test- och träningslära 10 sp
2, 3 GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 sp
1, 2 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning