Perioder Kurskod Namn ECTS
4 II-2-162 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
4 II-2-202 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
1, 2 II-3-049 (0) Administrativ praktik 2 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1, 2 II-3-050 (0) Alternativ praktik 10 sp
1, 2 GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1 II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
4 II-2-215 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
1 II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 sp
2 YH-4-048 (0) Compassion at Work 5 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-086 (0) Engelska II 5 sp
3 AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp
3, 4 II-2-200 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
4 II-2-201 (0) Examensarbete: Slutfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 II-2-196 (0) Fördjupad test- och träningslära 5 sp
3 HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 sp
1, 2 II-3-022 (0) Hälsokommunikation 5 sp
2 II-2-211 (0) Hälsopromotion 5 sp
1, 2 II-2-198 (0) Hälsopsykologi 5 sp
3 II-2-178 (0) Idrott och anpassad motion 5 sp
4 II-2-204 (0) Idrottsnäring 5 sp
2, 3 II-2-210 (0) Idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
1, 2 II-2-197 (0) Idrottspsykologi 5 sp
1 SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II 3 sp
1 SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska för II 2 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
3 II-2-189 (0) Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion 5 sp
4 GH-2-018 (0) Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
2 HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 sp
4 II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 5 sp
1 II-2-209 (0) Människan i rörelse 5 sp
1, 2 II-2-208 (0) Människans uppbyggnad funktion, utveckling och inlärning 10 sp
3 II-2-213 (0) Näringslära 5 sp
3, 4 II-2-185 (0) Praktik i träning och hälsa 5 sp
2 II-2-205 (0) Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
4 II-2-159 (0) Praktik med anpassade grupper 5 sp
2 II-4-081 (0) Simlärare (FSL) 1 sp
3 II-3-023 (0) Sports Management 5 sp
4 SP-1-192 (0) Svenska och kommunikation för idrott 5 sp
1 AS-1-029 (12) Teknologi och lärande 5 sp
3, 4 II-2-193 (0) Test- och träningslära 10 sp
1 YH-4-030 (0) Universal Design 10 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning