Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-042 (0) Svenska 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (3) Engelska 5 3
Ämnesstudier 160 ECTS
Aktivitet och aktivitetsutförandeprocessen (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-006 (0) Orienterande yrkespraktik 5 1
GH-2-008 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
ET-2-001 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 1
ET-2-002 (0) Människan i aktivitet 5 1
ET-2-044 (0) Människans sensomotoriska förmåga 5 1
ET-2-003 (0) Bedömning av människan i aktivitet 5 1
GH-2-002 (2) Medicinska ämen I 5 1
ET-2-005 (0) Beteende- och samhällsvetenskap I 5 1
ET-2-004 (0) Kreativitet och hälsa 5 1
ET-1-011 (0) Beteende- och samhällsvetenskap II 5 2
GH-2-003 (2) Medicinska ämnen II 5 2
ET-2-038 (0) Teoribildning inom ergoterapi 5 2
Klientcentrerat arbete och professionalitet (70)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 2
ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 3
ET-2-017 (0) Yrkespraktik III 10 3
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
ET-2-049 (0) Omgivning och delaktighet 5 2
ET-2-051 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna I 10 2
ET-2-036 (0) Aktivitet och delaktighet för vuxna II 5 2
ET-2-034 (0) Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 2
ET-2-050 (0) Evidensbaserad ergoterapi 5 2
ET-2-041 (0) Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 3
Forskning och utveckling inom ergoterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (2) Vetenskapsteori och metodik 10 3
ET-2-039 (0) Aktivitetsvetenskap 5 4
ET-2-046 (0) Examensarbete 10 3
ET-2-046 (0) Examensarbete 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (2) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Nightingale (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-028 (0) Nightingale 10 3
Leadership and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Hälsofrämjande arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-019 (0) Hälsofrämjande arbete 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Hälsofrämjande nu och i framtiden (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-037 (0) Hälsofrämjande nu och i framtiden 10 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krävande vård i akuta situationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-023 (0) Krävande vård i akuta situationer 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-3-002 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4

Kurs och studieplanssökning