Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (5) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-042 (0) Svenska 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
SP-1-075 (2) Engelska 5 2
Ämnesstudier 135 ECTS
Kunskapsområdet Fysioterapi (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-004 (0) Grundkurs i fysioterapi 5 1
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom Fysioterapi 5 2
FT-2-039 (0) Grundfrågor inom Fysioterapiforskning 5 3
Bedömning av hälsa, rörelse och funktion (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
FT-2-047 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
FT-2-001 (0) Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 5 1
FT-2-006 (0) Fysioterapeutisk bedömning 5 1
FT-2-031 (0) Tillämpad bedömning i Fysioterapi 5 2
Hälsofrämjande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-1-011 (0) Yrkespraktik II - hälsocentral 10 3
FT-2-009 (0) Idrottsvetenskap 5 1
FT-2-008 (0) Hälsofrämjande arbete i fysioterapi 5 1
FT-2-030 (0) Inriktad fysioterapi II - hälsocentral 10 2
Klinisk fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-026 (1) Yrkespraktik I - sjukhus 10 2
GH-2-002 (4) Medicinska ämnen I, Inremedicin 5 1
GH-2-002 (5) Medicinska ämnen I, Kirurgi 0 1
GH-2-003 (4) Medicinska ämnen II 5 2
FT-2-029 (0) Inriktad fysioterapi I - sjukhus 10 2
Rehabiliterande fysioterapi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-041 (0) Yrkespraktik III - neurologi 10 3
FT-2-049 (0) Beteendevetenskap och rehabilitering 5 1
FT-2-033 (0) Metoder i Fysioterapi 5 2
FT-2-040 (0) Inriktad fysioterapi III - neurologi 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (3) Fördjupad yrkespraktik 15 4
GH-3-001 (0) Social delaktighet och mångprofessionell rehabilitering 15 4
GH-3-002 (0) Hälsofrämjande arbete 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-005 (0) Leadership & Management 15 4
FB-3-003 (0) Vård av äldre 15 4
GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-003 (0) Yrkespraktik IV 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (3) Vetenskapsteori och metodik 10 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 15 3

Kurs- och studieplansökning