Perioder Kurskod Namn ECTS
4 II-2-162 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
4 II-2-202 (0) Administrativ praktik 1 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 IF-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 sp
2 GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1 II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 sp
1 II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 sp
4 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
3 SP-1-086 (0) Engelska II 5 sp
1 GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 sp
3, 4 II-2-200 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
4 II-2-201 (0) Examensarbete: Slutfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 II-3-042 (0) Fördjupad praktik 5 sp
2 II-2-196 (0) Fördjupad test- och träningslära 5 sp
3 IF-1-001 (0) Första hjälp 1 sp
1 GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 sp
3 HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 sp
3, 4 IF-2-004 (0) Hälsofrämjande, idrott och motion 10 sp
1, 2 II-3-022 (0) Hälsokommunikation 5 sp
1, 2 II-2-198 (0) Hälsopsykologi 5 sp
3 II-2-178 (0) Idrott och anpassad motion 5 sp
3, 4 II-2-192 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 10 sp
4 II-2-204 (0) Idrottsnäring 5 sp
1, 2 II-2-197 (0) Idrottspsykologi 5 sp
3 SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska för FT och II A 2 sp
3 SP-1-147 (1) Inhemska språk 1, finska för FT och II B 2 sp
3 SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska för FT och II A 3 sp
3 SP-1-148 (1) Inhemska språk 1, svenska för FT och II B 3 sp
1 SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för II 3 sp
1 SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska för II 2 sp
1 AS-1-020 (7) Introduktion till högskolestudier 5 sp
4 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
3 II-2-189 (0) Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
2 HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 sp
4 YH-2-004 (2) Mognadsprov - HV 0 sp
4 II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-055 (0) My Future Work Life 1 15 sp
3, 4 YH-3-056 (0) My Future Work Life 2 15 sp
1, 2 IF-2-003 (0) Människan i rörelse 10 sp
4 HP-2-030 (0) Näringslära 5 sp
3, 4 II-2-185 (0) Praktik i träning och hälsa 5 sp
2 II-2-205 (0) Praktik inom idrottspedagogik och -didaktik 10 sp
4 II-2-159 (0) Praktik med anpassade grupper 5 sp
2 IF-2-002 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
3, 4 II-4-081 (0) Simlärare (FSL) 1 sp
3 II-3-023 (0) Sports Management 5 sp
4 GH-2-014 (0) Starta upp examensarbetet (Idéfas) 5 sp
3, 4 II-2-193 (0) Test- och träningslära 10 sp
4 YH-4-030 (0) Universal Design 10 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
4 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp

Kurs och studieplanssökning