Perioder Kurskod Namn ECTS
4 ET-2-034 (0) Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 sp
2 ET-2-036 (0) Aktivitet och delaktighet för mental hälsa 5 sp
1 ET-2-054 (0) Aktivitet och delaktighet I 5 sp
1 ET-2-041 (0) Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 sp
4 ET-2-051 (0) Aktivitet och delaktighet II 5 sp
2 ET-2-039 (0) Aktivitet och social innovation 5 sp
4 ET-2-070 (0) Aktivitet, hälsa och samhälle 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-032 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-034 (4) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet 5 sp
1 GH-2-008 (0) Anatomi och fysiologi 5 sp
1 GH-3-004 (2) Arbetslivsrelaterade projekt 15 sp
1, 2 YH-3-060 (0) eHealth - an introduction 1 sp
2 SP-1-139 (1) English ErgoT 5 sp
3, 4 ET-2-071 (0) Entreprenörskap, aktivitet och samhälle 10 sp
3 ET-2-069 (0) Ergoterapiprocessen 5 sp
2 ES-2-003 (0) Etik och professionell kommunikation 5 sp
3 ES-2-008 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 sp
2 ES-2-007 (0) Examensarbete: Planfas 5 sp
2, 3 GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 sp
2 ET-3-002 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 sp
1 ET-2-068 (0) Grundkurs i ergoterapi 5 sp
1 GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 sp
3 SP-1-142 (0) Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A 2 sp
3 SP-1-142 (1) Inhemska språk 1, finska för soc och ergo B 2 sp
3 SP-1-141 (1) Inhemska språk 1, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter A 3 sp
3 SP-1-141 (0) Inhemska språk 1, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (0) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska A för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-143 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska B för socionomer och ergoterapeuter 3 sp
3 SP-1-144 (0) Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
3 SP-1-144 (1) Inhemska språk 2, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter 2 sp
1 AS-1-020 (3) Introduktion till högskolestudier 5 sp
2 ES-2-001 (0) Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5 sp
3 ES-2-004 (0) Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 sp
1, 2 YH-3-059 (0) Kroppsnära elektronik 1 sp
4 ES-2-005 (0) Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion 5 sp
1 GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 sp
1 GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 sp
1, 2 YH-3-055 (0) Me and My Worklife 15 sp
3 GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I, Inremedicin 5 sp
1 GH-2-016 (0) Medicinska ämnen II 5 sp
1 GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-2-004 (2) Mognadsprov 0 sp
2 ES-2-002 (0) Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5 sp
4 ET-2-049 (0) Omgivning och delaktighet 5 sp
4 ET-2-006 (0) Orienterande yrkespraktik 5 sp
1 ET-2-006 (1) Orienterande yrkespraktik 5 sp
2 GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
1, 2 YH-3-058 (0) Wearable Technology 1 sp
3 ET-2-026 (0) Yrkespraktik I 10 sp
4 ET-2-037 (0) Yrkespraktik II 10 sp

Kurs- och studieplansökning