Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Studerande skall ha förståelse för hur ett materials upp-byggnad
inverkar på dess mekaniska, korrosiva och
tribologiska egenskaper. Studerande skall också ha
färdighet för val av tekniska konstruktionsmaterial.

Innehåll

enligt angiven literatur (Callister)

Förkunskaper

grundkurser i matematik och fysik

Litteratur

1) Lecture notes
2) William D Callister: Materials Science and Engineering: An introduction
Chapters 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (presentation),18 and 21

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 32 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 72 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Paronen Mikael

Examinator

Paronen Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-05-15

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning