Grundstudier 60 ECTS
Matematik (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Matematik 1 4 1
GT-2-002 (0) Matematik 2 4 1
GT-2-003 (0) Matematik 3 4 2
GT-2-004 (0) Matematik 4 4 2
Fysik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 3 1
GT-1-005 (0) FYSIK 2 6 1
GT-2-005 (0) FYSIK 3 6 2
Inhemska språk (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-033 (0) FINSKA 3 2
SP-2-006 (0) SVENSKA 3 3
GT-1-001 (0) TEKNISK RAPPORTERING 1 4
Kemi (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-1-001 (0) KEMI 1 3 1
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-069 (0) ENGELSKA, Del 1 3 1
SP-2-001 (0) ENGELSKA, Del 2 4 3
SP-2-002 (0) TYSKA - GRUNDKURS, Del 1 3 2
SP-2-003 (0) TYSKA - GRUNDKURS, Del 2 4 2
Studieorientering (1)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-011 (10) Studieorientering 1 1
Gemensamma yrkesstudier 90 ECTS
Naturvetenskap (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-027 (0) STATIK 3 1
MP-2-001 (0) DYNAMIK 3 2
MP-2-011 (0) TERMODYNAMIK 3 3
MP-2-008 (0) STRÖMNINGSTEKNIK 3 4
Informationsteknik (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-009 (0) PERSONDATORER 3 1
MP-2-015 (0) C-PROGRAMMERING 3 1
GT-2-006 (0) INTRODUKTION TILL DATABASER 3 3
Konstruktionsteknik (24)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-019 (0) MASKINRITNING + CAD 3 1
MP-2-002 (0) HÅLLFASTHETSLÄRA 1 3 2
MP-2-003 (0) HÅLLFASTHETSLÄRA 2 3 2
MP-2-004 (0) MASKINELEMENT 3 2
MP-2-007 (0) 3-D CAD 4 3
MP-2-010 (0) FEM 4 3
MP-2-013 (0) PRODUKTUTVECKLING 3 3
Tillverkning (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-028 (0) SVETSTEKNIK 3 1
MP-2-021 (0) PLASTISK BEARBETNING 1 1
MP-2-025 (0) SKÄRANDE BEARBETNING 1 1 1
MP-2-026 (0) SKÄRANDE BEARBETNING 2 1 1
MP-2-020 (0) MATERIALTEKNIK icke metaller 3 1
MP-2-005 (0) MATERIALTEKNIK, metaller 3 2
MP-2-006 (0) Materialtekniska laborationer 3 2
MP-2-050 (0) Materialteknik och komposita material 1 4
Tekniska baskunskaper (13)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-016 (0) ELEKTROTEKNIK 3 1
MP-2-018 (0) KEMI 2 1 1
MP-2-022 (0) PLASTTEKNIKENS GRUNDER 3 1
MP-2-023 (0) PNEUMATIK OCH HYDRAULTEKNIK 1 3 1
MP-2-009 (0) REGLERTEKNIK 3 3
Tvärvetenskap (13)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-2-003 (0) Multiprofessionella team och trender 6 3
GT-2-009 (0) Företagsekonomi 4 4
MP-2-014 (0) Utveckling och forskning inom teknik 3 4
Inriktade yrkesstudier 30 ECTS
Polymertillverkningsteknologi (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-3-001 (0) POLYMERKEMI 3 2
MP-3-002 (0) BEARBETNINGSMASKINER 1 1 2
MP-3-003 (0) BEARBETNINGSMASKINER 2 3 2
MP-3-004 (0) POLYMERA MATERIAL 1 1 2
MP-3-005 (0) PROCESSTEKNOLOGI 1 1 2
MP-3-009 (0) FORMPLANERING 1 3 3
MP-2-029 (0) Polymeranalytik 3 3
MP-3-010 (0) FORMPLANERING 2 3 3
MP-3-011 (0) POLYMERA MATERIAL 2 3 3
MP-3-012 (0) PROCESSTEKNOLOGI 2 3 4
MP-3-020 (0) PRODUKTDESIGN 4 4
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 15 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning