Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är den studerande lär sig grundläggande värmeöverföringsteori, att analysera värmeöverföring i värmeväxlare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -känna till olika former av värmeöverföring: ledning, konvektion och strålning -utföra värmetekniska kalkyler på värmeväxlare -kunna använda värmväxlare i praktiken -formulera teoretiska modeller av praktiska värmeöverföringsproblem och verifiera dessa med hjälp av laboratorieexperiment

Innehåll

- Introduktion till differentialekvationer - Värmeöverföring via ledning i en dimension - Värmeöverföring via ledning i två dimensioner - Värmeöveföring via konvektion (påtvingad konvektion, extern och intern) - Fri konvektion - Värmeväxlare - Introduktion till värmeöverföring via strålning

Förkunskaper

Matematik 1, Matematik 2, Matematik 3, Termodynamik, Strömningslära

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

All övrig info hittas på kursens Itslearning-websida

Litteratur

Heat and Mass Transfer Fundamentals and Applications. Yunus A. Chengel and Afshin J. Ghajar 5th Edition.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kurstentamen

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-03-18

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning