Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-021 (2) Introduction to University Studies 5 1
PT-1-002 (0) Professional English 5 1
SP-1-004 (1) SWEDISH FOR FOREIGNERS I 5 2
SP-1-044 (1) SWEDISH FOR FOREIGNERS II 5 2
SP-1-002 (0) Svenska för finskspråkiga 5 2
SP-1-091 (0) Arbetslivsfinska för energibranschen 5 2
Ämnesstudier 140 ECTS
Mathematics, Physics and Chemistry (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-006 (0) Elementary Mathematics 5 1
AS-1-007 (0) Differential and Integral Calculus 5 1
PT-2-003 (0) Engineering Chemistry 5 1
PT-1-014 (0) Mechanics 5 2
PT-2-022 (0) Thermodynamics 5 2
PT-2-016 (0) Mathematical Modelling 5 3
Material Science (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-1-012 (0) Introduction to Plastics 5 1
PT-1-005 (0) Polymer Chemistry 5 1
PT-2-005 (0) Modern Materials 5 2
IM-2-042 (0) Hållfastthetsanalys 5 3
MP-2-046 (0) Polymertestning och analytik 5 3
PT-2-004 (0) Material Selection 5 4
Processing and Advanced Materials (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-014 (0) Manufacturing Processes 5 2
PT-2-006 (0) Polymer Processing 5 2
PT-2-010 (0) Functionalization and Surfacing 5 2
PT-2-024 (0) Functional Materials 5 2
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
IM-2-052 (0) Heat Transfer 5 4
Production Methods and Tool Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-2-001 (0) CAD (Computer Aided Design) 5 2
IM-2-044 (0) Computer Aided Manufacturing (CAM) 5 3
IM-2-045 (0) Solid Modelling 5 3
PT-2-007 (0) Mould Design 5 3
PT-1-011 (0) Mould Design 2 5 4
IM-2-004 (0) Produktutveckling 5 4
Composite Materials (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-053 (0) Lamina Analysis 5 4
PT-2-011 (0) Composites Processing 5 4
PT-2-023 (0) Composite Mould Manufacturing 5 4
PT-2-019 (0) Biokompositer 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Business Administration (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (0) Företagsekonomins grunder 5 3
AB-1-007 (0) Marknadsföringens grunder 5 3
AB-1-008 (0) Logistikens grunder 5 3
AB-1-011 (0) Ekonomistyrningens grunder 5 3
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 3
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 3
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 3
Finnish Language (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-016 (1) Finnish For Foreigners I 5 1
SP-3-010 (1) Finnish For Foreigners II 5 1
SP-3-014 (1) Finnish For Foreigners III 5 1
Foreign Languages (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-3-001 (0) Franska 1 5 1
SP-3-002 (0) Franska 2 5 1
SP-3-003 (0) Franska 3 5 1
Project (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-007 (0) Project 15 4
Examensarbete 20 ECTS
Metodik och examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-008 (0) Research Methodology 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning