Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

I detta studieavsnitt fördjupar du följande
kompetenser:

Forskning, utveckling och innovations kompetens

Globala mål i fokus:
#4. God utbildning

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du kan formulera en avgränsad problemställning och
ett syfte som grund för ditt lärdomsprov.
(Färdighet)

Du kan identifiera utvecklings- eller
forskningsbehovet samt beskriva tidigare forskning
och litteratur inom ditt valda område. (Kunskap)

Du kan självständigt identifiera urval och metod
eller arbetsprocess samt välja analys- eller
bearbetningsmetod. (Färdighet)

Du kan utföra processen självständigt och
skickligt. (Färdighet)

Du presenterar ditt resultat strukturerat och du
bidrar till att lösa komplexa problem inom din
profession och du kan föra reflexiv diskussion
kring ditt resultat och kring lärdomsprovet som
helhet. (Färdighet & Förhållningssätt)

Du visar prov på skriftligt utförande, struktur,
språk och källhänvisning enligt föreskrivna
riktlinjer för lärdomsprov och du reflekterar över
etiska frågor. (Färdighet)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Lärdomsprovet visar att du har uppnått kunskaper och
färdigheter inom din utbildning samt har utvecklat en
förmåga till självständig reflektion. Du kan skriva
en publikation som sammanfattar utvecklingen av ett
självständigt projekt.

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Kurs och studieplanssökning