Allmänna studier 30 ECTS
Den globala ekonomin (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-001 (0) Arcada 360 5 1
AB-1-002 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
AB-1-003 (0) Uttrycksförmåga och kommunikation 5 1
SP-1-132 (3) Engelska 5 1
SP-1-131 (3) Finska 5 1
AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Företagets funktioner (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 1
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik 5 1
AB-1-004 (2) IT-verktyg 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
AB-1-010 (0) Turistbranschen i Finland 5 1
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 1
Turismens verksamhetsmiljö (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-001 (0) Tourism in Contemporary World 5 2
AB-2-002 (0) Hospitality Operations 5 2
AB-2-003 (0) Konsumentbeteende inom turismen 5 2
AB-2-004 (0) Environmental Responsibility in the Hospitality and Tourism Industry 5 2
AB-2-005 (0) Food & Beverage 5 2
AB-2-006 (0) Destination Management 5 2
Tjänstekoncept inom turismnäringen (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-009 (0) Distributions- och försäljningskanaler 5 3
AB-2-007 (0) Tjänstedesign 10 3
AB-2-008 (0) Hospitality Management 5 3
AB-2-010 (0) Företagsprojekt 5 3
AB-2-011 (0) Ledarskap i turismföretag 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 2
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-009 (0) Personalutveckling och löneadministration 5 2
FE-1-005 (0) Produkter och interna processer 5 2
FE-2-035 (0) Budgetering och uppföljning 5 2
Evenemangsplanering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-3-010 (0) Planering av evenemang 5 3
TU-3-011 (0) Säkerhet och byråkrati 5 3
TU-3-012 (0) Evenemang design och management 5 3
Digitaalinen muotoilu (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FB-3-006 (0) Verkkotuotanto 10 2
FB-3-007 (0) Mediatuotanto 10 2
FB-3-008 (0) Graafinen tuotanto 10 2
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-053 (1) Akademiskt skrivande 5 4
AB-2-051 (1) Metodik 5 4
AB-2-052 (1) Seminarium 5 4
AB-2-050 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning