Allmänna studier 30 ECTS
Den globala ekonomin (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-001 (0) Arcada 360 5 1
AB-1-002 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
AB-1-003 (0) Uttrycksförmåga och kommunikation 5 1
SP-1-132 (0) Engelska 5 1
SP-1-131 (0) Finska 5 1
AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Företagets funktioner (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 1
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik 5 1
AB-1-004 (1) IT-verktyg 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
AB-1-008 (1) Affärslogistikens grunder 5 1
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 1
International Business Logistics (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-024 (0) Inköp och förhandlingar 5 2
AB-2-025 (0) Miljölogistik och hållbar utveckling 5 2
AB-2-026 (0) Utrikeshandel 5 2
AB-2-027 (0) Lageroptimering 5 2
AB-2-028 (0) Affärssystem i logistiken 5 2
AB-2-029 (0) Risk och säkerhet 5 2
Transport och globala varuflöden (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-030 (0) Internationell distribution 5 3
AB-2-031 (0) Spedition och förtullning 5 3
AB-2-032 (0) Internationella handelsavtal 5 3
AB-2-033 (0) Materialflöden och miljökonsekvenser 5 3
AB-2-034 (0) Logistikens informationssystem 5 3
AB-2-035 (0) Supply Chain Management 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 2
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-009 (0) Personalutveckling och löneadministration 5 2
FE-1-005 (0) Produkter och interna processer 5 2
FE-2-035 (0) Budgetering och uppföljning 5 2
Digitaalinen muotoilu (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FB-3-006 (0) Verkkotuotanto 10 2
FB-3-007 (0) Mediatuotanto 10 2
FB-3-008 (0) Graafinen tuotanto 10 2
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-053 (1) Akademiskt skrivande 5 4
AB-2-051 (1) Metodik 5 4
AB-2-052 (1) Seminarium 5 4
AB-2-050 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning