Arcada inleder samarbetsförhandlingar

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab har fattat beslut om att inleda samarbetsförhandlingar med hela personalen. Beslutet fattades på basis av behovet att strömlinjeforma organisationen och verksamheten samt anpassa den till den ekonomiska utveckling yrkeshögskolan står inför. Under hela processen och efter att förhandlingarna avslutats kommer all verksamhet, inklusive kurserna och undervisningen att fortsätta som vanligt.

Arcadas insamling för de bostadslösa

De bostadslösas natt uppmärksammas den 17 oktober och är en årlig temadag som fokuserar på fattigdom och social utslagning. Arcada organiserar en insamling för de bostadslösa i samarbete med Vailla Vakinaista Asuntoa VVA ry.