Varje tisdag och torsdag i april kl. 11.30–12.30 på stora torget.

Under april månad erbjuder vi våra internationella och finskspråkiga studenter och medarbetare möjlighet att öva svenska under lunchen, tisdagar och torsdagar.

Du som är svenskspråkig: kom och sitt vid bordet så att det finns någon att öva svenska med!

Tack för att du på det här sättet möjliggör för andra att öva sin svenska!

Välkommen!