Läsårsanmälan för läsåret 2024–2025 har nu öppnat. Enligt lag ska alla studenter anmäla sig närvarande eller frånvarande för varje läsår för att inte förlora sin studierätt.

Deadline för anmälan är 10.9.2024, men vi önskar att du anmäler dig så snabbt som möjligt. Kom ihåg att du måste vara närvaroanmäld för att du ska få studierabatt i augusti.

I studieguiden hittar du information om läsårsanmälan och länken till OILI-tjänsten där själva anmälan görs.