Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (7) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
GH-1-012 (0) Organisation, medarbetarskap och företagande 5 2
SP-1-086 (0) Engelska 5 2
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska 2 1
SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 1
SP-1-149 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-150 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Hälsa och rörelse (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IF-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
IF-2-003 (0) Människan i rörelse 10 1
IF-2-002 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
IF-2-004 (0) Hälsofrämjande, idrott och motion 10 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Pedagogik och instruktion (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-014 (0) Praktik 1 5 1
II-2-012 (0) Praktik 2 5 2
II-2-159 (0) Praktik 3 5 2
II-2-178 (0) Idrott och anpassad motion 5 2
II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 5 2
II-2-192 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 10 1
Träning och hälsa (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-185 (0) Praktik 4 5 3
II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 2
HP-2-030 (0) Näringslära 5 2
II-3-025 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 3
II-2-193 (0) Test- och träningslära 10 2
Management och coaching (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-162 (0) Praktik 5 (Sports management / Hälsofrämjande ledarskap) 5 3
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
II-3-022 (0) Kommunikation 5 2
HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 3
HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-042 (0) Fördjupad praktik 5 4
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar och universal design 15 4
YH-3-042 (0) Making Sense of Leadership 15 4
GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (3) Vetenskapsteori och metodik 10 3
II-2-189 (0) Kunskapsutveckling inom idrott och hälsopromotion 5 3
II-2-199 (0) Examensarbete: Idéfas 5 3
II-2-200 (0) Examensarbete: Planfas 5 3
II-2-201 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning