Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan proaktivt och multiprofessionellt
arbete för att bidra till smart
tjänsteutveckling som placerar
kunden/brukaren/patienten i centrum och som
fullt ut använder sig av digitala lösningar.

Därtill har studenten beredskap att leda
teamarbete. (Färdighet och förmåga)

Studenten har kunskap om och förstår principerna
för teamledarskap och
förändringsledarskap. (Kunskap och förståelse)

Studenten kan verka för öppenhet, välbefinnande
och etisk hållbarhet inom olika
arbetsgemenskaper. (Värderingsförmåga och
förhållningssätt)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen
att:

LÄRANDERESULTAT

Beskriver grunderläggande ledarskap fenomen som
betonar digitalisering, etik och hållbarhet för
den Nordiska välfärden.

Kritiskt och reflektivt granska olika
vetenskapliga texter och evidens samt har förmåga
att ge konstruktiv feedback.

Identifiera, beskriver och agera på olika framtida
trender för välfärdsarbetet, med betoning på att
utveckla olika digitala tjänster inom hälsa och
välfärd (e-Hälsa)

Planera och genomföra tjänsteutveckling i vilken
slutanvändarens delaktighet ständigt möjliggörs
och beaktas

Arbeta interprofessionellt multiprofessionellt och
målmedvetet med utveckling av serviceformer som är
etiska och hållbara.

Planera, delta i och utvärdera mindre projekt i
vilka teamarbete är centralt.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:
Tjänsteutveckling
e-Hälsa
Multiproffessionellt arbete
Förändringsledarskap
Etik på arbetsplatser

Mer information

Observera att kursen är designad enligt flipped
classroom filosofi,
vilket betyder att flera viktiga moment är
studentstyrda och lärandet
möjliggörs genom flexibla lösningar.
Grupparbetet är centralt och hela vecka 50
förutsätter daglig närvaro på Campus för detta
studieavsnitt.

Litteratur

Alvesson, M. and Spicer, A., 2016. The
stupidity paradox: The power and pitfalls of
functional stupidity at work. Profile
Books.
Stickdorn, M (2011) This is Service Design
Thinking: Basics Tools Cases.

O'Riordan, A. & Elton, J. (2016) Healthcare
Disrupted - Next Generation Business Models and
Strategies. John Wiley & Sons,
Incorporated

Övriga och aktuella artiklar tillkommer angivna
under kursens gång

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Det här studieavsnittet består av två olika delar:
Självstudiematerial (30%) och gruppaktivitet (70%).
Båda delarna är obligatoriska för samtliga deltagare
och det är inte möjligt att godkännas utan att
minimikraven för båda delarna är uppnådda (minst 20
poäng i båda delarna var). 

Lärare

 • Ekman Petra
 • Forss Mia
 • Hernberg Mervi
 • Roos Kim
 • Taskinen Topi

Examinator

Forss Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (122 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten 2022 under valfri tid gör alla
självstudiematerialet som finns på ITS learning och
under vecka 50 deltar alla i innovativ sprint vecka.

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2022-10-01

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-12-12 08:30 - 10:00 F143 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-12 10:00 - 15:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-13 09:00 - 10:00 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign D4 Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-14 08:30 - 16:00 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-14 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Forss Mia
2022-12-15 08:30 - 16:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 F143 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4109 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4107-08 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4110 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-16 08:30 - 15:30 D4106 Teamarbete och innovation/Ledarskap och tjänstedesign Ekman Petra
Forss Mia
Forsström Mikael
Hernberg Mervi
Kelly Owen
Pyhäjärvi Daniela
Smirnova Elena
Taskinen Topi
Tigerstedt Christa
2022-12-17 09:00 - 17:00 B522 English Professional Communication SOC FLEX Forss Mia
Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning