Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-043 (0) Svenska 5 1
SP-1-052 (0) Finska 5 1
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
SP-1-075 (0) Engelska 5 2
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 3
Ämnesstudier 165 ECTS
Anatomi och fysiologi (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-001 (0) Människokroppens kemi 1 1
GH-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och patologi 4 1
Klinisk vårdlära 1 (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-020 (0) Klinisk vårdlära 1 - Praktik 5 1
VA-2-018 (0) Sjukhushygien och förstahjälpen 5 1
VA-2-003 (0) Kliniska vårdlärans grunder 5 1
VA-2-004 (0) Läkemedelslära och läkemedelsräkning 5 1
Medicinska ämnen (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-002 (0) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
Klinisk vårdlära 2 (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-1-019 (0) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära, yrkespraktik inre medicin 10 2
VA-1-019 (1) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära, yrkespraktik kirurgisk vård 10 2
VA-2-014 (3) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära 5 1
VA-1-010 (0) Vård av kvinnor och barn 5 2
VA-1-014 (0) Interkontextuell och transkontextuell vård 5 2
Hälsovård del 1 (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-069 (0) Hemsjukvård praktik 10 3
VA-2-070 (0) Åldringsvård praktik 5 3
VA-2-005 (0) Hälsoprevention inkl. FHV och utvecklingspsykologi 5 1
VA-1-013 (0) Hemsjukvård och åldringsvård 5 2
Mentalvård (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-072 (0) Psykiatrisk vård inkl. vårdpedagogik praktik 15 3
VA-2-062 (0) Kris -och drogmissbruk 5 2
VA-2-071 (0) Psykiatrisk vård inkl. klinisk psykologi 5 3
Vårdvetenskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-002 (0) Grundkurs i vårdvetenskap 5 1
VA-2-019 (0) Vårdforskningens grunder 5 1
VA-1-016 (0) Vårdandets idéhistoria, etik och kliniska tillämpning 5 2
Hälsovård del 2 (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-077 (0) Hälsovårdspraktik 15 4
VA-2-075 (0) Befolkningsinriktad hälsovård 5 4
VA-2-074 (0) Hälsovårdslärans teori 5 4
VA-2-078 (0) Utvecklingsarbete och vårdpedagogik 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Familjeinriktad hälsovård (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-079 (0) Familjeinriktad hälsovård praktik A, barnsängavdelning 5 4
VA-3-077 (0) Familjeinriktad hälsovård praktik B, mödra- och barnrådgivning 10 4
VA-3-071 (0) Familjeinriktad hälsovård, del 1 5 3
VA-3-074 (0) Familjeinriktad hälsovård, del 2 5 4
VA-3-075 (0) Familjeinriktad hälsovård, del 3 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (3) Metodik 5 3
VA-2-073 (0) Examensarbete 10 3
VA-2-073 (0) Examensarbete 5 4

Kurs och studieplanssökning